Czy Polska dogoni najbogatsze Państwa bez zmian w kodeksie pracy?

Czy Polska dogoni najbogatsze Państwa bez zmian w kodeksie pracy?

W Polsce nadal obowiązuje kodeks pracy, który nie jest dostosowany do współczesnych wymagań. W Polsce to pracownik oraz związkowcy dyktują warunki pracodawcom, którzy nie mają wyjścia i muszą dostosowywać się do obowiązujących przepisów prawa. Wiele firm próbuje obchodzić przepisy i zatrudnia wyłącznie w oparciu o działalność gospodarczą. Wiele osób w Polsce pracuje na umowę zlecenie czy dzieło. W najbogatszych krajach świata w takich jak USA czy Japonia prawo pracy wygląda zupełnie inaczej i gdyby zechciano wprowadzić u nas podobne, to 90% społeczeństwa by się temu sprzeciwiła. Szybki rozwój gospodarczy jest w Polsce blokowany, jest przez prawo pracy, które wywodzi się jeszcze z czasów PRL.

Umowa zatrudnienia pracownika

Możliwości, jakie posiada każda pracująca osoba na umowę o pracę, pozwalają jej na wydłużanie nieobecność w miejscu pracy przez długi czas. W Polsce wiele zwolnień lekarskich jest formą uzyskiwania dodatkowego urlopu. Przedsiębiorcy w Polsce nie są w żadnej sposób chronieni przed ewentualnymi nadużyciami ze strony pracowników. W Polsce pracownik może wiele i należy mu się dużo, a pracodawca nie może tak naprawdę nic. Rozwój polskiej przedsiębiorczości w Polsce uzależniony jest głównie od kodeksu pracy, który nie pozwala na stosowanie elastycznych form zatrudniania pracowników. Przestarzały kodeks pracy zmusza pracodawców do zatrudniania pracowników w formach, które są korzystne dla firmy. Mowa tutaj o pracy w oparciu o działalność gospodarczą czy na umowie zlecenie, która nie gwarantuje pracownikowi dosłownie nic. Niektórzy pracodawcy zatrudniają pracowników przez agencje pracy tymczasowej. Mając takie prawo pracy jak obecnie, dogonienie zachodnich sąsiadów może być bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Im więcej przywilejów będzie otrzymywać pracownik, tym większa będzie rosła niechęć zachodnich firm do inwestowania w Polsce. Już dzisiaj brakuje rąk do pracy w wielu zawodach, a co by było, gdyby czas pracy skrócono do 7 godzin dziennie?

Kodeks pracy w Polsce

Kodeks pracy wywodzący się jeszcze z PRL skutecznie blokuje rozwój małych firm w Polsce, które nie mogą sobie pozwolić na zatrudnianie ludzi w oparciu o aktualne przepisy prawa pracy. W Polsce w dalszym ciągu rządzą związki zawodowe, które swoimi postulatami cofają kraj do PRL-u. Niestety mimo obecności Polski w Unii Europejskiej w tej kwestii nie zmienia się zupełni nic. W dalszym ciągu przyznaje się kolejne przywileje pracownikom, a odbiera pracodawcom, którym coraz trudniej w Polsce jest prowadzić biznesy. Mówienie o tym, że Polacy mogą pracować jeszcze krócej niż aktualnie, porównując się do najbardziej rozwiniętych krajów na świecie, jest błędne, ponieważ PKB Polski jest daleko w tyle za najbogatszymi krajami świata. Polska gospodarka wciąż się rozwija i zanim będzie można powiedzieć, że jest w pełni ustabilizowana minie jeszcze wiele lat. Rozwój Polskiej gospodarki uzależniony jest głównie od inwestycji zagranicznych. Najwięksi pracodawcy w Polsce to firmy zachodnie, które przeniosły np.: swoją produkcję do Polski lub uruchomiły centra dystrybucji, w których zatrudniają tysiące osób. Narzucając takim firmom kodeks pracy, wywodzący się z socjalizmu skutecznie odstraszamy potencjalnych inwestorów. W USA czy Japonii przedsiębiorcy mają dowolność w zatrudniany pracowników. W Polsce zatrudnienie musi odbywać się według sztywnych reguł, które zmuszają przedsiębiorców do kombinowania. Dorównywanie naszym zachodnim sąsiadom może być możliwe tyle, wtedy kiedy społeczeństwo da zgodę rządzącym za definitywne zakończenie w Polsce socjalizmu i wprowadzenia Polski na drogę kapitalizmu i pełnej wolności gospodarczej.

Dodaj komentarz