Czy zdawanie matury ma sens?

Czy zdawanie matury ma sens?

Dla większości z nas kwestia zdawania matury jest raczej oczywista. Większość osób podchodzi do egzaminu dojrzałości, a decyzja ta dyktowana jest pewnego rodzaju rodzinną tradycją, przynależnością do określonej grupy lub zwykłą chłodną kalkulacją. Istnieją jednak jednostki wątpiące, które zadają sobie pytanie, czy zdawanie matury ma sens? Nie ma w tych wahaniach nic złego, bowiem w myśl starej maksymy, kto pyta, nie błądzi. Spróbujmy nieco rozjaśnić temat.

Bilet wstępu na studia

            W obecnych realiach rynku posiadanie wyższego wykształcenia jest powszechnie wymagane, ba, jest standardem. W zaistniałej sytuacji zdawanie matury jawi się wręcz jako obowiązek, który jest tylko jednym z wielu kroków na długiej ścieżce kariery. Dość elastyczną kwestią pozostaje wybór zdawanych przedmiotów, szczególnie tych na poziomie rozszerzonym. To one potrafią zaważyć na wyniku rekrutacji i dobrze dobrane dają ewentualną możliwość zmiany kierunku.

Zbędny papier

            Istnieje jednak grupa uczniów i rodziców, którzy wychodzą z założenia, że matura to tylko kolejny zbędny papier w szufladzie z dokumentami i jest w tym może ziarno prawdy. Kończąc technikum, mamy wykształcenie zawodowe, które już pozwala nam podjąć pracę, a co za tym idzie eliminuje konieczność zdawania egzaminu dojrzałości. Jeżeli ktoś posiada tak sprecyzowaną  ścieżkę kariery, faktycznie może być to pewne rozwiązanie. Pojawiają się także głosy, że przygotowanie do matury to systematycznie nauczanie odpowiadania według klucza i że w realnym życiu liczy się praktyka. Otwiera to pole do dyskusji na temat formy egzaminu.

Z praktycznego punktu widzenia

Kwestia zdawania matury jest niewątpliwie dyskusyjna i pociąga za sobą debatę na temat ogólnego systemu kształcenia w Polsce. Antagonizowanie tej kwestii nie prowadzi do pogłębionej analizy i finalnej odpowiedzi na pytanie, czy zdawanie matury ma sens? Posiadanie jej na pewno jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziło, ale nie ma też powodów, by dyskryminować osoby, które nie posiadają takiego dokumentu. Sprawa jest złożona i zależy osobistych celów osoby, która stawia sobie takie pytanie.