Nienawiść, która zabija człowieka

Nienawiść, która zabija człowieka

Nienawiść to uczucie, które wyniszcza człowieka jak kornik drzewo. Robi to pomału, ale bardzo skutecznie. Człowiek odczuwający nienawiść do innych osób lub do mniejszości skutecznie przestaje odczuwać empatię do jakiegokolwiek człowieka. Brak empatii sprawia, że człowiek przestaje być człowiekiem, a staje się zwierzęciem. Kierowanie się w życiu jedynie instynktami jest pierwszym krokiem do wyzbycia się w życiu jakichkolwiek wartości.

Nienawiść, która wszystko niszczy

Człowiek jako istota nadrzędna obowiązana w całym układzie pokarmowym kieruje się w życiu oprócz instynktów wartościami, które sprawiają, że człowieka można nazwać człowiekiem. W przyrodzie silniejsze zwierze zjada słabsze, co jest naturalne. Wśród ludzi silniejsi pomagają słabszym, co jest naturalne i godne podziwu. Nienawiść, która jest jedną z cech, jaką posiadają ludzie, nie pozwala zauważać w drugim człowieku dobrych cecha a jedynie te zła. Niekontrolowana i nieleczona nienawiść pokazuje, jak bardzo człowiek może życzyć źle drugiemu, nie mają żadnych merytorycznych podstaw swojego działania. Nienawiść nie pozwala człowiekowi wybaczać, co sprawia, że takie uczucia jak miłość stają się całkowicie obce. Przykładem, do czego doprowadziła niepohamowana nienawiść była II wojna światowa. Jeden szaleniec doprowadził do śmierci milionów niewinnych ludzi, ponieważ jego chore przekonania i chęć zemsty były silniejsze od człowieczeństwa. Nienawiść w czasach współczesnych jest zauważalna praktycznie w każdej dziedzinie życia człowieka. Nienawiść polityka do drugiego polityka, nienawiść pracownika do pracodawcy czy syna do matki to codzienność, która pokazuje, jak powiększają się różnice społeczne i do czego doprowadzają. Im większe dysproporcje społeczne, tym większa nienawiść, jaką obdarzają się ludzie.

Uczucia negatywnie wpływające na ludzkość

Wszelkie konflikty społeczne wynikają głównie z różnic, jakie dzielą społeczeństwo. Jeśli jedna grupa zawodowa otrzymuje od rządu jakieś przywileje, to ci, którzy nic nie dostają od Państwa, uważają tych, co coś dostali za osoby okradające Państwo. Przykładem może być program 500+ który generuje ogromną nienawiść ze strony osób, które uważają, że program ten nie powinien funkcjonować. Od wieków krytykowane były osoby, którym w życiu się udało przez osoby, które nie radziły sobie w życiu. Walka między ludźmi jest czymś, co można zauważyć na każdym kroku np.: w szkole, w pracy czy między sąsiadami. Największy podział społeczny najbardziej zauważalny jest w sondażach politycznych. Państwo podzielone jest na trzy grupy ludzi, którzy reprezentują inne poglądy społeczne czy polityczne. Najgorsze w tym wszystkim jest oczywiście przekazywanie swoim dzieciom chorych zasad oraz błędnych wartości, które mają ukierunkować młodego człowieka na konkretny tok myślenia. Społeczeństwo dzielone jest na lepsze oraz gorsze, na biedne oraz bogate, oraz na pasożytów, oraz na ludzi, którzy muszą utrzymywać tych pasożytów. Społeczeństwo zostało podzielone w taki sposób, że wychowanie, jakie młodzi ludzie wynoszą z domów, stało się wręcz wartością, według której należy żyć. Środowiska kościelne nienawidzą osób niewierzących, które mają inne poglądy na pewne sprawy. Nie mogą zrozumieć, że nie da się zmuszać ludzi siłą do tego, aby wierzyli w Boga. Osoby wyznające skrajne poglądy chciałyby, aby wszyscy myśleli tak jak oni, a jeśli ktoś ma inne poglądy, to należy go potępiać, ponieważ osoba taka jest zła.

Dodaj komentarz