Pomoc socjalna państwa, a wychodzenie z ubóstwa

Pomoc socjalna państwa, a wychodzenie z ubóstwa

Pomoc socjalna z definicji jest to coś, co ma pomóc człowiekowi wyjść z biedy i poprawić swoją sytuację życiową. W Niemczech czy w Wielkiej Brytanii udzielana jest osobom, które z różnych powodów nie mogą pracować lub ich dochody nie pozwalają na utrzymanie np.: wielodzietnej rodziny.

   Pomoc socjalna jako wsparcie

W rozwiniętych krajach Unii Europejskiej, a teraz aktualnie i w Polsce koronnym świadczeniem socjalnym jest świadczenie na posiadane dzieci. W Polsce przyznawane jest ono na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Na pierwsze przyznawane jest tylko wtedy kiedy dochód rodziny nie przekracza wskazanej w ustawie kwoty. Niestety w wielu Państwach, które pomoc socjalna mają na wysokim poziomie, jest to nadużywane i wykorzystywane do tworzenia nowego stylu życia. Zamiast pracować i poprawiać swoją sytuację życiową, niektórzy dochodzą do wniosku, że więcej dostają od Państwa, niż są w stanie samodzielnie zarobić. Jest to nadużywane przeważnie przez osoby mieszkające w małych miejscowościach, gdzie wynagrodzenia są niższe niż w największych miastach. Osoby takie pobierają latami pomoc od Państwa, a w tym czasie nie wykazują się żadną aktywnością zawodową. Pomoc socjalna w pierwotnym założeniu ma pomóc ludziom w czasie kiedy np.: tracą pracę i poszukują kolejnej. Ma być szansą na wyjście z ubóstwa np.: osób długotrwałych bezrobotni, które nie są w stanie bez pomocy podnieść się i zacząć wychodzić na prostą. W niektórych krajach Unii Europejskiej zaczynają się toczyć debaty na temat słuszności pomocy socjalnej dla osób, które uczyniły z niej sposób na życie. Sytuacja takich osób, mimo że pobierają świadczenia socjalne od lat, jest taka sama i gdyby Państwo przestało ją wypłacać, to znaleźliby się w punkcie wyjścia.

Państwo wyciąga rękę do potrzebujących

Rządzący dochodzą do coraz częstszych wniosków, że nie można traktować pomocy socjalnej jako stałego świadczenia na wzór emerytury. Pomoc socjalna ze strony Państwa nie może być traktowana jako możliwość uzyskiwania stałego źródła dochodu przez osoby, które z różnych powodów nie chcą podjąć pracy zarobkowej. W Polsce pomoc socjalna w roku na rok jest na coraz wyższym poziomie. Ostatni prezent dla rodziców w postaci 500+ pozwolił wyjść z ubóstwa wielu rodzinom, które ledwo wiązały koniec z końcem. Nie prowadzi się aktualnie statystyk, które mierzyłyby jaki wpływ na wychodzenie z ubóstwa ma ten program. Wiele osób niestety, ale traktuje go jako ekstra kasę od Państwa i nie zwiększa swojej aktywności zawodowej. Największym problemem pomocy socjalnej nie jest to, że finansowana jest przez pracującą część społeczeństwa, ale to, że nie spełnia swojej funkcji. Ubóstwo znika tylko wtedy kiedy wypłacane są pieniądze. Zaprzestanie wypłacania pieniędzy wiązałoby się z powrotem do ubóstwa. Branie całkowitej odpowiedzialności przez Państwo za obywateli wyrządza w finale im większą krzywdę niż pożytek.            Uświadamianie kogokolwiek w przekonaniu, że co miesiąc przez całe życie będzie otrzymywał pieniądze, sprawia, że osoba taka czuje się na tyle pewnie, że przestaje myśleć o przyszłości i rozwoju swojej osoby. Ludzie pobierający świadczenia socjalne przez długi czas niechętnie dokształcają się czy powiększają swoją wiedzę w wyuczonym zawodzie. Zjawisko takie jest niepokojące z punktu widzenia skuteczności programów socjalnych kierowanych do społeczeństwa.

Dodaj komentarz