Presja społeczna, a kształtowanie swojej przyszłości

Presja społeczna, a kształtowanie swojej przyszłości

Życie pod presją otoczenie to w dzisiejszych czasach coś normalnego. Presji otoczenia poddawane są już dzieci w przedszkolach czy szkołach, które się ocenia i poddaje różnym testom. Dziecko musi już od najmłodszych lat udowadniać otoczeniu, że nie jest gorsze od innych dzieci czy rodzeństwa. W ten sposób tworzą się grupy, które w naturalny sposób eliminują ludzi niepasujących do otoczenia. Przykładem mogą być grupy przyjaciół, którzy interesują się tym samym i uczęszczają na te same zajęcia pozalekcyjne. Dzieci należące do takich grup przynależą do nich, ponieważ tego chcą jego rodzice. Chcą, aby ich dziecko miało kolegów i koleżanki pomiędzy osobami, które reprezentują zbliżony poziom.

Presja wywołana mediami społecznościowymi

Kształtowanie młodego człowieka poprzez pryzmat własnej subiektywnej oceny rzeczywistości, człowiek taki w sposób nieświadomy zaczyna uczestniczyć w wyścigu szczurów. W dorosłym życiu presja społeczna jest jeszcze większa niż w przypadku dzieci, ponieważ do człowieka dociera więcej bodźców zewnętrznych, od których nikt nie jest w stanie nas ochronić. Media społecznościowe, które zawładnęły życiem wielu ludzi, doprowadziły do sytuacji, w której ludzie, chcąc być popularnymi wśród swoich znajomych, publikują na swoich profilach wpisy lub zdjęcia opisujące prywatne życie, lub zdjęcia dokumentujące życie takiego człowieka. Zdjęcia ślubne, zdjęcia dzieci, zdjęcia z wakacji czy informacje o zaręczynach. Wszystko tak naprawdę ma na celu pokazania innym, jak moje życie jest kolorowe, wartościowe i ciekawe. Publikacje takie mają wzbudzić zazdrość użytkowników, którzy przeglądają nasz profil.

Presja – czynnik wpływający na rozwój człowieka

Presja społeczna na ciągłe bycie lepszym od innych sprawia, że decyzje, jakie podejmujemy, wynikają głównie z chęci zaimponowania innym ludziom. W czasach gdzie człowiek z każdej strony poddawany jest presji, druga osoba oceniana jest bardzo często po wyglądzie lub po ubiorze. Każda kobieta chce mieć wysokiego, przystojnego oraz zaradnego mężczyzna, a każdy facet chce mieć piękną i mądrą kobietę. Wzrokowe podejście do świata stało się w dzisiejszych czasach tak istotne, że chcąc zadowolić własne oraz cudze oko podejmujemy decyzje, które nie zawsze są zgodne z naszym sumieniem, oraz potrzebą. Przykładem presji, jaką wywiera otoczenie, jest np.: studiowanie kierunków, które nas specjalnie nie interesują. Wynika to między innymi z faktu, że zapewne większość naszych rówieśników ze szkoły postanowiła studiować. Nie chcemy czuć się gorsi oraz wypchnięci z grupy i decydujemy się na ten sam krok. Uleganie presji społecznej daje możliwość bycia częścią grup, do których nikt by nas nie przyjął, jeśli nie bylibyśmy tacy sami. Rosnące wymagania, jakie stawia przed człowiekiem rozwój cywilizacyjny, pokazują, że dążenie doskonałości zmienia człowieka na gorsze. Zauważalnym zjawiskiem wśród młodych ludzie jest ogromna chęć doganiania ludzi, którzy swój bieg rozpoczęli kilka lat wcześniej i są w danym miejscu z racji na ciężką pracę, jaką wykonywali przez cały ten okres. W takich sytuacjach dochodzi do niezdrowej rywalizacji, która czasami wyniszcza młodego człowieka. Presja społeczna odgrywa kluczową rolę w rozwoju osobistym człowiekiem. W dobie powszechnego wyścigu szczurów nawet rodzina nie ma tak dużego wpływu na człowieka, jak presja społeczna.

Dodaj komentarz