Wątpliwości rozstrzygane na korzyść podatnika – czy będzie to kiedyś możliwe?

Wątpliwości rozstrzygane na korzyść podatnika – czy będzie to kiedyś możliwe?

W Polsce aktualnie rację ma zawsze Urząd Skarbowy, a przedsiębiorcy muszą ją udowadniać przed sądem, jeśli uważają, że Urząd się myli. Zanim przedsiębiorca dojdzie prawdy, to czasami mija wiele lat, a przedsiębiorstwo przestaje istnieć. Czasami ma rację Urząd, a czasami przedsiębiorca. A ci w przypadku kiedy Urząd Skarbowy ma wątpliwości i nie jest w sposób jednoznaczny stwierdzić winy przedsiębiorcy?

Spory z Urzędem Skarbowym

Obecnie wszelkie wątpliwości nie są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców. Urząd skarbowy, który zajmuje się ściągalnością podatków w Polsce i przekazywaniem ich do budżetu Państwa. Marzeniem większości przedsiębiorców w Polsce jest przepis nakazujący urzędnikom skarbowym rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy. Co tak naprawdę blokuje Urzędy skarbowe przez rozstrzyganiem wątpliwości na korzyść podatnika? Zapewne kreatywność przedsiębiorców, którzy wykorzystywaliby przepisy, nawet jeśli nie mieliby racji. Tworzyliby sztucznie wiele wątpliwości, aby przyznano im rację. Skarb Państwa mógłby w ten sposób stracić wiele miliardów złotych rocznie, które pozwalają np.: na realizację programu 500+. Dzisiaj przedsiębiorcy, którzy uważają, że mają racje, muszą iść do sądu. Procesy z Urzędami Skarbowymi trwają dużo czasu i są kosztowne. Czasami, zanim przedsiębiorca doczeka się wyroku, to firma przestaje istnieć, a wszyscy pracownicy zostają zwolnieni z pracy. Przepychanki przedsiębiorców oraz urzędników trwają w Polsce od lat i nie widać końca tych sporów. Przedsiębiorcy prowadzą kreatywną księgowość, a urzędnicy nie mogą się z tym pogodzić, że przepisy pozwalają na takie zabiegi. Walka pomiędzy przedsiębiorcami a skarbówką trwa od zawsze i będzie trwała zawsze. Rzeczą normalną jest, że obywatel chce zapłacić jak najmniej podatków. Dlatego też niektórzy przedsiębiorcy tak mocno wykorzystują przepisy podatkowe, że zaczynają balansować na granicy prawa. Coś, co dla urzędnika jest jawnym złamaniem prawa dla przedsiębiorcy, jest tylko kreatywnym prowadzeniem księgowości.

Interpretacja przepisów podatkowych

Przepisy prawa podatkowe w Polsce tworzone są zawsze w taki sam sposób czy pozostawiają podatnikowi szerokie pole ich interpretacji i dopasowania do danej sytuacji. Wiele przepisów prawa podatkowego pozwala podatnikowi kombinować i stwarzać wiele wątpliwości. Mało który przepis w sposób jednoznaczny określa jego zastosowanie. Spory Sądowe pomiędzy urzędem Skarbowym a podatnikami wynikają głównie z wadliwych przepisów prawa podatkowego. Zamiast stworzyć ustawę, które mówi jednoznacznie, że należy zapłacić podatek od danej transakcji i nic więcej, to stwarza się milion możliwości obejścia takiego przepisu. Podatnik stara się wykorzystać maksymalnie na swoją korzyść przepisy, a Urząd Skarbowy nie mogąc pogodzić się z faktem, że przepisy są takie, a nie inne, podważają sposób ich zastosowania. Oczywiście nie zawsze oraz nie w każdym przypadku, lecz czasami tak się dzieje, zwłaszcza w przypadku dużych podmiotów gospodarczych, które generują wielomilionowe obroty. Niestety wątpliwości, jak i pojawiają się w niektórych sytuacjach, nie są rozstrzygane na korzyść podatnika, a na korzyść urzędów Skarbowych. Kto ma rację, rozstrzygają w Polsce Sądy, a na rozstrzygnięcia takich spraw czeka się nawet kilka lat. To czy doczekamy się rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, czy nie w dużej mierze może zależeć od konstrukcji przepisów prawa podatkowego, jakie będą w Polsce powstawać. Jeśli nadal będą stwarzały wiele możliwości kombinowania przez przedsiębiorców, to prędko nie doczekamy się, aby wątpliwości były rozstrzygane na korzyść podatnika.

Dodaj komentarz