Zalety nauki w szkołach anglojęzycznych

Zalety nauki w szkołach anglojęzycznych

Rosnącą popularnością cieszą się szkoły oferujące kształcenie w języku obcym – najczęściej jest to język angielski. Nauka w szkole anglojęzycznej odbywa się zazwyczaj na dwa sposoby. Możemy mówić o szkole międzynarodowej lub o szkole dwujęzycznej. Na pierwszy rzut oka brzmi podobnie, jednak podstawową kwestią różniącą te dwa typy jest stopień zanurzenia się w język. Ale po kolei.

Szkoła Międzynarodowa

Szkoły międzynarodowe charakteryzuje to, że jedynym używanym językiem podczas zajęć jest właśnie angielski i podręczniki szkolne są właśnie w tym języku. Edukację w takiej placówce kończy się zazwyczaj egzaminem IB, który można określić mianem międzynarodowej matury. Przygotowanie się do niego wiąże się z nieco innym zakresem umiejętności niż typowy polski egzamin dojrzałości. Zasadniczym plusem takiego dyplomu jest jego powszechne uznawanie, a w niektórych przypadkach w Polsce lepsze warunki rekrutacji na studia. Niewątpliwą zaletą szkoły międzynarodowej jest również fakt, że najczęściej chodzą do niej uczniowie wielu narodowości. Staje się więc ona idealnym źródłem wiedzy o innych kulturach, ale także tolerancji i otwartości na drugiego człowieka.

Szkoła Anglojęzyczna

Nauka w szkole anglojęzycznej różni się, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, zakresem użycia języka obcego. Tutaj część zajęć prowadzona jest w języku polskim, inna zaś po angielsku. Kończąc liceum anglojęzyczne posiada się umiejętności, by napisać maturę dwujęzyczną. Owszem, stanowi ona pewien wskaźnik posiadanych umiejętności lingwistycznych, jednak nie jest tak powszechnie stosowana w rekrutacji na zagraniczne studia. Nauka w szkole anglojęzycznej wydaje się być dla rodziców wyborem, który zachowuje balans pomiędzy kultywowaniem języka ojczystego, a pogłębioną nauką języka obcego.

Korzyści szkół anglojęzycznych

Niezależnie od tego jaki typ szkoły anglojęzycznej wybierzemy, możemy być pewni, że i tak zapewni dziecku ponadprzeciętny poziom znajomości języka obcego, którego zwykłe publiczne szkoły nie są w stanie zaoferować z jednego prostego powodu. Ekspozycja na język w publicznych placówkach jest bardzo niska w porównaniu do ich dwujęzycznych odpowiedników. Można więc wysnuć wniosek, że podjęcie nauki w szkole po angielsku niesie za sobą same korzyści.